אייל עסילה

אייל עסילה

ראש קבוצת ייעוץ סייבר

אתוס

הרצאות מפי אייל עסילה:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה 2023

Open Accessibilty Menu