גילה כרמל

גילה כרמל

מנהלת חטיבת תקשוב השירות

משרד החינוך

הרצאות מפי גילה כרמל:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה 2023

Open Accessibilty Menu