יהודית הוכמן

יהודית הוכמן

סמנכ"לית מו"פ ברפאל

הרצאות מפי יהודית הוכמן:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה 2023

Open Accessibilty Menu