כוכבית אלמגור

כוכבית אלמגור

Director of Engineering

Google Cloud

הרצאות מפי כוכבית אלמגור:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה 2023

Open Accessibilty Menu